Naša webová stránka

Naša webová stránka prechádza v súčasnej dobe aktualizáciou. Informácie v sekciách "o akadémii" a "kadeti" sú
už aktuálne a v najbližších prebehne doplnenie informácií aj o ďalších družstvách našej basketbalovej akadémie.
Ďakujeme za pochopenie.Zverejnené: 23/11/2018

Ciele

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza, o. z. prebrala od sezóny 2015/16 štafetu po občianskom združení Baník Cigeľ Prievidza v športovej výchove a príprave mladých basketbalových talentov.  Našou primárnou snahou je vytvárať všestranné podmienky pre výchovu svojich členov vo výkonnostnom a vrcholovom basketbale s cieľom  umožniť im teamovú sebarealizáciu. Základným cieľom je dôstojná reprezentácia klubu a regiónu v basketbalových súťažiach a turnajoch.  V našej basketbalovej akadémii zabezpečujeme tréningový proces pre cca 150 detí vo veku 5–18 rokov prostredníctvom kvalifikovaných trénerov v 8 chlapčenských družstvách.   Aktívne spolupracujeme s materskými škôlkami, základnými a strednými  školami  v celom našom regióne a partnersky  dlhodobo s extraligovým družstvom mužov BC Prievidza.

Platby členského

Platba členského pre sezónu 2018/19 sa platí  za obdobie júl 2018 až jún 2019 na účet

IBAN: SK3009000000005066030491 vždy do 15. dňa v mesiaci vo výške

40 € / za mesiac pre kategórie juniori, kadeti, starší žiaci

30 € / za mesiac pre ostatné kategórie

€/prípravka

Do popisu platby uveďte meno a priezvisko dieťaťa  a jeho kategóriu.

Členské je možné hradiť mesačne, príp. štvrťročne.

 

 


Číslo účtu:

SK3009000000005066030491

VS podľa kategórií:

Prípravka:
1
Mladší Mini:
2
Starší Mini:
3
Mladší Žiaci:
4
Starší Žiaci:
5
Kadeti:
6
Juniori:
7

História

Začiatky mládežníckeho basketbalu v Prievidzi začínajú v päťdesiatych rokoch, kedy sa pod patronátom Gymnázia v Prievidzi začínajú tvoriť prvé basketbalové družstvá. Významným medzníkom bol rok 1974, kedy sa z iniciatívy TJ Baník Cígeľ Prievidza zriaďujú športové triedy so zameraním na basketbal pri Základnej škole Ul. Sama Chalupku. V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov si mládežnícky basketbal vybudoval pevné miesto na basketbalovej mape vtedajšieho Československa. Dôkazom toho sú majstrovské tituly majstra ČSSR v kategórii žiakov v rokoch: 1977, 1978, 1980, 1985, 1986 a 1987. V kategórii kadetov v rokoch 1981, 1982, 1988, 1989, 1996 a v kategórii juniorov v roku 1984. Najúspešnejšími mládežníckymi trénermi boli Pasovský st., Uhliar, Kmeť, Tóth, Michalik, Štec, Slíž, Kostka, Bartoš, Ňuchalík, Liebenberger, Chrenka a iný. V našej akadémii vyrástla nejedna basketbalová osobnosť a reprezentant ČSSR a SR ako napr.: bratia Chrenkovci, Kristiník, Urban, Michalik, Stopka, Uhnák, Jelačič, Marko, Štefánik, Ridzoň, Szalay, Jusko, Vido, Bílik, Jašš, Brodziansky, Juríček a ďalší.  V novodobej ére mládežníckeho basketbalu sa  výchove basketbalových talentov venovali a venujú  Bulík, Sestrienka, Pasovský ml., Jašš, Matuška, Hromada, Dobiaš, Ďuriš, Blaho, Chrenka, Jelačič, čoho výsledkom sú úspechy z posledných rokov:

Majstri SR 2010 v kategórii starší žiaci

Majstri SR 2011 v kategórii starší žiaci

Majstri SR 2012 v kategórii mladší žiaci

Majstri SR 2013 v kategórii žiaci

Majstri SR 2014 v kategórii starší žiaci

2. miesto M-SR 2011 v kategórii starší mini

3. miesto M-SR 2012 v kategórii kadeti

2. miesto M-SR 2013 v kategórii kadeti

3. miesto M-SR 2014 v kategórii žiaci

3. miesto M-SR 2015 v kategórii juniori

4. miesto M-SR 2018 v kategórii juniori

4.miesto M-SR 2018 v kategórii žiaci

Pravidelne dosahujeme výborné výsledky na medzinárodných turnajoch. Naše družstvo starších žiakov zvíťazilo v sezóne 2015/16 v stredoeurópskej skupine EYBL ligy a postúpilo do superfinále, ktoré bolo v litovskej Klajpede. Každoročne organizujeme medzinárodné turnaje  u nás v Prievidzi a dlhoročnú tradíciu má hlavne DODO CUP, ktorý je organizovaný už tretiu dekádu.  Družstvo starších žiakov bolo vyhlásené kolektívom roka 2014 v Prievidzi, Jakub Pasovský športovcom roka 2014 v Prievidzi a Marek Bulík trénerom roka 2014 v Prievidzi. Marek Bulík bol vyhodnotený ako mládežnícky tréner roka 2015 v ankete Slovenskej basketbalovej asociácie. V posledných rokoch viedli  naši tréneri Mgr. Bulík a Blaho mládežnícke reprezentačné družstvá SR a aj naši hráči boli členmi  výberov, ktoré sa zúčastnili aj Majstrovstiev Európy v rôznych vekových kategóriách (Pasovský, Mokráň, Huljak, Šturcel, Horváth, Lukáč, Matuška, Hronský). V aktuálnej sezóne 2018/2019 sú naši odchovanci členmi extraligových družstiev (Mokráň, Huljak), prípadne úspešne pokračujú v basketbalovej kariére  v zahraničí (Šturcel, Horváth). Náš klub organizačne a personálne participuje v spolupráci s SBA na novovzniknutom projekte rozvoja talentovanej mládeže, na základe ktorého  zastrešuje regionálny výber Slovenska ročník narodenia 2005 v medzinárodnej súťaži EYBL.

MLÁDEŽNÍCKA BASKETBALOVÁ AKADÉMIA PRIEVIDZA

právna forma: občianske združenie

IČO: 359 94 134

adresa: Ul. Sama Chalupku 312/12, 971 01 Prievidza

predseda občianskeho združenia: Mgr. Marek Bulík

telefónne číslo:  0917 659 092

e-mail: marek_bulik@hotmail.com

TRÉNERI DRUŽSTIEV MBA PRIEVIDZA:

JUNIORI: Martin Blaho-hlavný tréner, Branislav Hromada-asistent a vedúci družstva

KADETI: Martin Blaho-hlavný tréner, JUDr. René Matuška-asistent  a vedúci družstva

STARŠÍ ŽIACI: Mgr. Milan Ďuriš-hlavný tréner, Dušan Géczy-asistent a vedúci družstva

ŽIACI: Ing. Peter Sestienka-hlavný tréner, Mgr. Tomáš Dobiáš-asistent

MLADŠÍ ŽIACI: Mgr. Juraj Pasovský st.-hlavný tréner, Mgr. Juraj Pasovský ml.-asistent

STARŠÍ  MINIŽIACI: Mgr. Marek Bulík-hlavný tréner, Tomáš Bulík-asistent

MLADŠÍ MINIŽIACI: Tomáš Bulík-hlavný tréner, Mgr. Marek Bulík-asistent

PRÍPRAVKA: Mgr. Marek Bulík, Tomáš Bulík, Mgr. Tomáš Dobiáš

SPRÁVNA RADA   MBA  PPRIEVIDZA:

– Mgr. Marek Bulík – predseda SR

– Ing. Andrej Hronský – člen

– JUDr. René Matuška – člen

– Ing. Peter Sestrienka – člen

– Branislav Hromada – člen

DOZORNÁ RADA  MBA  PRIEVIDZA:

– Mgr. Juraj Pasovský st.– predseda DR

– Ing. Peter Simonides – člen

– Ing. Ervín Federič – člen

– Ing. Ľuboš Jelačič – člen

– Ivan Keller – člen

Mládežnícka basketbalová akadémia už úspešne realizuje a aktuálne stále ponúka potencionálnym reklamným partnerom možnosť umiestnenia veľkoplošnej reklamy formou  banerov v Športovej hale (Niké aréna) v Prievidzi na bočnej stene tohto priestoru. Predmetný reklamný priestor je zreteľne  viditeľný z celého priestoru športovej haly, čím zabezpečí propagácii Vašej obchodnej spoločnosti pred každým jej návštevníkom.   Ďalšou výhodou ponúkaného reklamného priestoru je, že „Vaša“reklama  je prezentovaná  nielen počas podujatí a zápasoch našej akadémie, ale počas akéhokoľvek športového, kultúrneho  či spoločenského podujatia v tomto zariadení.

Ďalšou možnosťou na nadviazanie spolupráce je umiestnenie „Vašej“ reklamy v telocvični ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi, príp. na dresoch nášho klubu, príp. na základe Vašej požiadavky.

V prípade  záujmu o nadviazania reklamnej spolupráce  Vám budú bližšie informácie ponúknuté a odprezentované zástupcami klubu zodpovednými za reklamu:

JUDr. René Matuška 0905 422 845

Mgr. Marek Bulík 0917 659 092